top of page
2.png

Samen gebouwen en industrie slimmer én duurzaam maken

zone 

industry baby

website

Binnen de groep VINCI Energies, zijn Actemium en VINCI Facilities expert in hun eigen gebied.

Actemium is 100% dedicated to industry. Binnen diverse sectoren (voeding, farmaceutica, chemie, drankenindustrie, enz.) werken ze elke dag aan het optimaliseren van de industriële processen, van design tot uitvoering en onderhoud, met een sterke expertise in automatisering, IT, elektriciteit & instrumentatie, mechanical & piping.

VINCI Facilities staat dan weer in voor facility management. “Wat management?”, hoor ik je al denken. Facility of facilitair management betekent zorg dragen voor verschillende bedrijfstypes, gaande van werk-, leef- of ontspanningsomgevingen. Concreet komt het erop neer dat VINCI Facilities zorg draagt voor de gebouwen, de eindgebruikers en het mileu.

Twee specifieke werelden, die echter ook heel wat gemeen hebben. Duurzaamheid bijvoorbeeld is zo een gemeenschappelijk doel. Binnen de eigen groep, die tegen 2030 de uitstoot met 40% wil verminderen en tegen 2050 CO²-neutraal wil zijn, maar zeker ook bij de klanten.
Door de nieuwste en meest innovatieve technologieën op het best mogelijke moment in te zetten, kunnen Actemium en VINCI Facilities mee het verschil maken. Binnen de industrie bv. door Artificial Intelligence voorspellingen rond energieverbruik van de fabriek. Gebouwen maakt VINCI Facilities dan weer slim en duurzaam door bv. het inzetten van warmtepompen, laadpalen, zonneboilers, BEO-velden.

Ook het welzijn van eindgebruikers staat centraal. Via optimale space planning wil VINCI Facilities een aangename en efficiënte (werk)omgeving op maat creëren. Binnen de industrie streeft Actemium dan weer naar een human-centered production: de werknemer centraal, ondersteund door de kracht van machines en automatisering.

Door zowel het milieu als de eindgebruiker voor ogen te houden, willen Actemium en VINCI Facilities maatschappelijk waarde creëren en meebouwen aan een duurzame toekomst.

bottom of page